Fødevaremærker? En illustreret guide til de vigtigste af dem.

Indkøbsturen er fyldt med forskellige mærkningsordninger på fødevarer. Og der kommer løbende flere til – for nogen detailkæder og producenter har udarbejdet egne mærker som mest af alt skal anses som en branding og ikke et udtryk for en højere kvalitet eller en garanti for sundhed, bæredygtighed eller velfærd.

Herunder er samlet en illustreret guide over de vigtigste fødevaremærker du bør kende når du køber ind.

Mærkerne er udvalgt fordi de:

 • Kommer fra en troværdig myndighed eller organisation
 • Stiller høje krav til produkterne som producenter og/eller hele producent og leverandør kæden skal leve op til
 • Favner over vigtige emner som sundhed, velfærd, bæredygtighed og levevis.

For at gøre det endnu lettere for dig at få overblikket, har hver mærkningsordning et link så du kan se samtlige fødevarer på websitet her som er mærket med det pågældende mærke. Lettere bliver det vist ikke!

Fødevaremærker – FAQ.

Hvad er et fødevaremærke?

Et fødevaremærke er et mærke der tildeles og sidder på konsumerbare produkter. Det er en mærkningsordning der sikrer at et produktet lever op til en given standard for indhold, sundhed eller produktion.

Hvem udsteder fødevaremærker?

Fødevaremærker udstedes oftest af troværdige myndigheder og anerkendte organisationer, både danske og internationale. Dog har flere producenter og detailkæder udarbejdet deres egne mærker – disse mærker har i mange tilfælde kun branding som formål.

Hvilke områder dækker fødevaremærker typisk over?

De mest anerkendte fødevaremærker har med områder som velfærd, handelsform, sundhed, bæredygtighed, økologi og specifikke fødevaretyper at gøre.

Hvorfor er der behov for fødevaremærker?

Fødevaremærker har det formål at sikre, at de mærkede/certificerede fødevarer lever op til en række krav og standarder udstedt af myndigheden eller organisationen bag. Ofte skal produktet, handelsformen eller produktionen løbende testes og undersøges af uafhængige eksperter indefor det gældende område.

Er fødevaremærker en hjælp?

Fødevaremærker kan være en hjælp for dig når du køber ind. Det er ikke altid at du, med indkøbskurven i hånden, har tid til at tjekke fødevarens varedeklaration, ingredienser og ophav. Derfor kan de forskellige mærkningsordninger sikre at, du vælger de produkter der lever op til dine ønsker for eks. grad af sundhed, oprindelse, økologi, bæredyghed og handelsform.

Nøglehulsmærket

Helt generelt kan man sige at nøglehuls mærket gives til produkter som er et sundere valg end tilsvarende produkter af samme type.

Mærket er Miljø- og Fødevareministeriets officielle ernæringsmærke. Fødevarer skal leve op til krav om indhold af sukker, fedt, kostfibre og salt før at de kan få Nøglehulsmærket.

Se alle produkter på hvadimad.dk som er Nøglehulsmærkede

Fuldkornsmærket

“Vælg fuldkorn først” – det bliver lidt lettere med dette orange mærke.

Fuldkornspartnerskabet står bag mærket og er en sammenslutning af forskellige myndigheder, producenter og organisationer. Før mærket kan gives skal producenten selv være en del af Fuldkornspartnerskabet og produktet med mærket skal leve op til krav om kostfibre og fuldkorn.

Se alle produkter på hvadimad.dk som er Fuldkornsmærkede

Ø-mærket

Dansk producerede fødevarer produceret efter EU’s økologi regler kan blive Ø mærkede. Kommer økologiske varer, som er Ø mærkede, fra udlandet skal mærket sættes på i Danmark.

De danske myndigheder kontrollerer produktet. Så det skal fra produktion til forarbejdning leve op til de udstukne krav før det kan få mærket.

Se alle produkter på hvadimad.dk som er Ø-mærkede

EU’s økologimærket

En fødevare mærket med EU’s økologimærke er økologisk og produceret efter de retningslinier der er udstukket i EU’s økologiforordning.

Det er obligatorisk at fødevarer færdigpakket i EU får det mærke. Og sådan har det været siden 2010. For at kunne spore produktet og dets oprindelse skal mærket suppleres med en kontrolkode og en geografisk oprindelse.

Se alle produkter på hvadimad.dk som har EU’s økologimærke

Anbefalet af dyrenenes beskyttelse

Mærket “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” er en mærkningsordning som sikrer dyrs velfærd. Kun godkendte producenter kan få mærket deres kød og æg med dette mærke.

Kravene bygger på at dyrene har frihed til at bevæge sig, er frie for fysisk og psykisk overlast, har adgang til foder og vand, er fri af smitte og anden overlast og at de ikke skræmmes eller stresses unødvendigt.

Se alle produkter på hvadimad.dk som har Anbefalet af Dyrenens Beskyttelse mærket

Fairtrade

Når et produkt er Fairtrade mærket sikres det at bonden og arbejderne, der kommer fra nogen af verdens fattigste lande, får en mere fair indtægt og bedre arbejdsvilkår. Endvidere er målet for mærket også at kæmpe imod rovdrift på ressourcer samt at forbedre miljøet i nærområderne.

Både bønder, arbejdere og virksomheder kontrolleres løbende af uafhængige instanser.

Se alle produkter på hvadimad.dk som er Fairtrade mærkede

ASC

Den globalt anerkendte mærkningsordning ASC sikrer, at ASC-mærkede fisk ikke er stressede eller syge. Det handler om at sikre et sundt og ansvarligt fiskeopdræt. ASC-mærkede fisk gennemgår en streng kontrol af både miljøvenligheden, det sociale ansvar, forsyningskæden og arbejdsforholdene ved de enkelte opdrættede fiskeprodukter.

Vigtige mål med ASC-mærket er eksempelvis at undgå at vand- og landmiljø omkring opdrætsstederne bliver påvirkede, samt at sørge for at brug af kemikalier bliver holdt til et absolut minimum.

Se alle produkter på hvadimad.dk som er ASC mærkede

MSC

MSC mærket finder du kun på fiske- og skaldyrsprodukter som er fanget på en miljøvenlig og bæredygtig måde. Mærket omfatter ikke opdrætsfisk.

For at blive MSC certificeret og dermed få lov til at benytte mærket, skal fiskerier leve op til de krav MSC (Marine Stewardship Council) udstikker for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri. Fiskerierne bliver kontrolleret årligt af uafhængige eksperter.

MSC er en en international non-profit organisation, der har ønsket om at fremme og udbrede bæredygtigt fiskeri. Forvaltningen af de fiskerier MSC samarbejder med, hjælper med at bevare fiskebestande og deres leveområder samt sikre, at det kan betale sig for erhvervet at fiske bæredygtigt.

Se alle produkter på hvadimad.dk som er MSC mærkede

Vegansk

Dansk Vegetarisk Forening har lavet denne mærkningsordning for veganske fødevarer. Formålet er at gøre det let at indentificere veganske fødevarer, samt at sikre en tryghed gennem en blåstempling af produktet.

Anvendelse af mærkerne kan kun ske efter ansøgning og godkendelse af produkter.

Flere større spillere på det danske fødevaremarked er begyndt at tage mærket til sig

Se alle produkter på hvadimad.dk som er Vegansk mærkede

Vegetarisk

Dansk Vegetarisk Forening har lavet denne mærkningsordning for vegetariske fødevarer. Formålet er at gøre det let at indentificere vegatariske fødevarer, samt at sikre en tryghed gennem en blåstempling af produktet.

Anvendelse af mærkerne kan kun ske efter ansøgning og godkendelse af produkter.

Flere større spillere på det danske fødevaremarked er begyndt at tage mærket til sig.

Se alle produkter på hvadimad.dk som er Vegetarisk mærkede

Dyrevelfærdsmærket

Fødevarestyrelse har sammen med en lang række fødevareinteressenter udviklet Dyrevelfærdsmærket. Formålet med mærket er at forbedre velfærden for så mange grise og kyllinger som  muligt. Mærket sikrer bedre forhold end grise og slagtekyllinger i en traditionel produktion,

For griser betyder det at de bl.a. :

 • Har krølle på halen – hverken har halebid eller kuperet hale
 • At de har mere halm til redebygning og til at rode i
 • At de har mere plads og at smågrise og søer er fritgående
 • At de maksimalt har 8 timers transport

For kyllinger betyder det at de bl.a. :

 • Er af en langsommere vokende race
 • Har mere plads og udeareal
 • Får øget kontrol med sår på deres trædepuder
 • Får grovfoder og har bedre mulighed for aktivitet
 • Har kortere transporttid

Se alle produkter på hvadimad.dk som har Dyrevelfærdsmærket

Demeter

Demetermærket er et mærke, der kun kan kommes på fødevarer, som er biodynamisk produceret efter demeterprincipperne.

Både Landbrugsstyrelsen og Demeterforbundet kontrollerer de Biodynamiske Demeteravlere som skal opfylde strengere krav end økologer. Det betyder at Demeterproducenter og Demeteravlere både skal opfylde statens krav til økologisk produktion og Demeterreglerne.

Landbrug, der ønsker at være tilsluttet Demeterreglerne, bliver kontrolleret af Demeterforbundet i Danmark.

Et par af de væsentlige forskelle på økologiske og demeter varer er:

 • I Demeter-produkter er kun 14 tilsætningsstoffer tilladt hvorimod 49 er tilladt til økologiske produkter
 • Homogenisering og UHT-behandling af mælkeprodukter er ikke tilladt

Se alle produkter på hvadimad.dk som har Demeter mærket